آمار پایان سال تحصیلی امسال - آموزش حرفه وفن مقطع راهنمایی
پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387
 

 پایان سال تحصیلی ۸۷-۸۶

         

    

شباب عمر عجب با شتاب می گذرد

شباب و شاهد و گل مغتنم بود ، ساقی

خوش آن دقایق مستی که زیر سایة بید

به چشم خود گذر عمر خویش می بینم

غبارِ آیینة دل حجاب دیدة ماست

به آب و تابِ جوانی چگونه غره شدی

کمان چرخ فلک شهریار در کف کیست ؟

بدین شتاب خدا یا شباب می گذرد

شتاب کن که جهان با شتاب می گذرد

بنالة دف و چنگ و رُباب می گذرد

نشسته ام لب جوئی و آب می گذرد

وگرنه شاهد ما بی نقاب می گذرد

که خود جوانی و این آب و تاب می گذرد

که روزگار چو تیر شهاب می گذرد ((شهریار))

دوستان (دانش آموزان عزیز و همکاران گرامی)

ســـــــــال تحصیلی به پایان رسید(ویا درحال پایان است) و یک سال از عمـــر گرانمایه ما سپـــری شد.

این کـــه چه  بــذری کاشتیم وچه  محصــولی برداشت کردیم قضاوتش با دوستان ولی  افســــــوس که

 لحظات چون غنائمی با ارزش گذشته و تکرار نمیشوند وفرصت ها چون نسیـــم سحـــــری می آیند و

می روند وآنچه می ماند خاطراتی تلخ وشیرین که گذر زمان کم رنگ و ماتشان میکند .غــــــــــم دوری

 دوستان هم جای خود دارد((مخصوصا  کلاس سوم ها که سال آینده در کنار ما حضور ندارند وانشا ا... 

با افتخـار  وارد مقطع بالاتر می شوند )) . امید اینکه دیدار ها تازه گردد غم ها و محنت ها به شـادی و

 سرور  مبدل شده بویژه برای همکاران گرامی و  دانش آموزان عزیزم که ایامی را همـــراه و همــراز هم

    بودیم وازصفای مهرشان و وفای عهدشان  بهره بردیم، صمیمانه تشکر و قـــــدر دانی می نمایـــــــم

  و آرزوی موفقیت و بهـــــــــروزی وسلامتی جسم وجان ایشان  را از درگــــــاه الـــــــهی مسئلت دارم.

    برای دیدن تصاویری از مدرسه در روزهای  پایانی سال اینجا یا تصویر پایین را اشاره فرمائید