آمار فداکاری یک معلم در نجات جان دانش آموزش - آموزش حرفه وفن مقطع راهنمایی
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیته مرضیه ((قرآن کریم))

 

 فداکاری یک معلم  را اینجا بخوانید

دل ســــــرا پـــــرده محبت اوست          دیـــــده آیینـــــــه دار طلعت اوست

من ودل گر فــــدا شدیم چه باک       غرض اندر میان سلامـــت اوست (حافظ)

اینجانب با کمال احترام از طرف خود وسایر همکاران و دانش آموزان واحد آموزشی

فدا کاری همکار عزیز مان مرحوم محمود رضا واعظی را ارح نهاده و صمیمانه ترین

 درودها و زیباترین گــل ها را به روح بزرگ ایشان تقدیم می نمایم..((واصل))