آمار خصوصیات معلمان و دانش آموزان موفق - آموزش حرفه وفن مقطع راهنمایی
پنج‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1387
دوستـــــــــان گرامی موفقیت خواسته ی تمامی افـــراد تلاشگر  وآرزوی دیرینه هــــــــر انسان

فرهیخته و اندیشمند می باشد.  موفقیت برای یک معلم که هدفش  انجام وظیفه خطیر تعلیم

و تربیت فرزندان جامعه است مسلما جایگاه والایی دارد خصوصیات یک معلم موفق را از دیدگاه

 مجله موفقیت اینجا مشاهده نمائید وخصوصیات یک دانش آموز موفق را از دیدگاه یک همکـــــار فرهنگی اینجا مطالعه فرمائید واگر تمایل داشتید نظر خود را  ارسال کنید.متشکرم ((واصل))